De eerste Algemene Ledenvergadering van Buurtbusvereniging Vechtstreek

Op zondagmiddag 30 oktober 2022 vond de ALV plaats in het Dorpshuis in Nigtevecht.

Er waren maar liefst 17 vrijwilligers aanwezig. Zeven vrijwilligers waren verhinderd. Ook planner Anja en uitzendkracht Sonja waren van de partij. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van Keolis / Syntus Utrecht (Martin en Rob), de dorpsraad Vreeland (Herman) en van de Provincie Utrecht (Sjors).

Iedereen werd welkom geheten met koffie/thee en een gebakje met daarop het logo van BBV Vechtstreek. Nadat de leden hadden ingestemd met de benoeming van de 3 bestuursleden (Jan, Cora en Gerbrandt) werden alle aanwezigen voorgesteld door secretaris Cora.

Daarna kwamen de ‘stukken’ aan bod: het Huishoudelijk Reglement, de Vrijwilligersverklaring en de Privacyverklaring. Op- en aanmerkingen werden beantwoord en/of genoteerd.

De chauffeurs die nu 5 jaar in dienst zijn kregen als dank een VVV-bon.

Vervolgens was het tijd voor de speeches. Achtereenvolgens waren dit: voorzitter Jan, Keolis vertegenwoordiger Rob en de vertegenwoordiger van de Provincie Utrecht Sjors.

Jan gaf aan dat het bestuur het niet alleen kan. Er zijn al vrijwilligers die de instructie aan kandidaat chauffeurs verzorgen (Ed en Cora), reparaties verrichten (Ed) en de planning doen (Anja).

Welke vrijwilligers willen helpen met de volgende taken: onderhouden van de website,

het organiseren van een uitje in 2023, de PR en de kascommissie.

Toen was het tijd om het glas te heffen en te proosten op de vruchtbare samenwerking van Buurtbusvereniging Vechtstreek.

Na een korte pauze liet Jan de nieuwe website zien en daarna was het tijd voor een spelletje: de Buurtbus 522 Quiz. Deze quiz werd gewonnen door Kobus.

Hiermee eindigde deze ALV en was er nog volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje.

Ondertussen werden de Vrijwilligersovereenkomsten getekend en kreeg iedereen bij het naar huis gaan een tasje met ‘streekproducten’ en een kaart met foto’s van de Buurtbus met de inloggegevens voor de website.

Het bestuur kijkt terug op een gezellige, positieve middag.

Oh ja, Wieger heeft zich aangemeld voor de website en Kobus en Jaap voor de kascommissie (reserve zijn Peter en Edo).

Wie wil(len) samen met een bestuurslid de organisatie van een ‘uitje’ op zich nemen?